چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول که تاریخ تولد آنها تا تاریخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ می باشد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۳-۱۳۹۲ درس تربیت بدنی اخذ نموده اند

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه (کارآموزی) خانم متقی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی خانم توشه خواه

اطلاعیه

ادامه مطلب

اسامی استادان راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن سال تحصیلی ۱۳۹۱

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۲

اطلاعیه

ادامه مطلب

تغییر ساعت کلاس توجیهی درس کارآموزی خانم زارع فر

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه (کارآموزی) آقای ابراهیم نژاد

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا