یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ و زمان امتحان درس به صورت معرفی به استاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین جلسه کلاس توجیهی کارآموزی خانم زین العابدینی

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین جلسه کلاس توجیهی کارآموزی خانم توشه خواه

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین جلسه کلاس توجیهی کارآموزی آقای مهندس صمیمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی خانم زارع فر (کاردانی نرم افزار کامپیوتر)

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی اخذ درس به صورت معرفی به استاد ، در نیمسال تابستان ۹۳-۱۳۹۲

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول که تاریخ تولد آنها تا تاریخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ می باشد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۳-۱۳۹۲ درس تربیت بدنی اخذ نموده اند

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه (کارآموزی) خانم متقی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی کارآموزی خانم توشه خواه

اطلاعیه

ادامه مطلب

اسامی استادان راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن سال تحصیلی ۱۳۹۱

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۲

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا