جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

تحویل پروژه خانم توشه خواه

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین جلسه کلاس توجیهی درس پروژه آقای کاظمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس جبرانی درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت آقای دکتر اسماعیل پور

اطلاعیه

ادامه مطلب

تاریخ و زمان امتحان درس به صورت معرفی به استاد

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین جلسه کلاس توجیهی کارآموزی خانم زین العابدینی

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین جلسه کلاس توجیهی کارآموزی خانم توشه خواه

اطلاعیه

ادامه مطلب

آخرین جلسه کلاس توجیهی کارآموزی آقای مهندس صمیمی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی خانم زارع فر (کاردانی نرم افزار کامپیوتر)

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی اخذ درس به صورت معرفی به استاد ، در نیمسال تابستان ۹۳-۱۳۹۲

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر مشمول که تاریخ تولد آنها تا تاریخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ می باشد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۳-۱۳۹۲ درس تربیت بدنی اخذ نموده اند

اطلاعیه

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه (کارآموزی) خانم متقی

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا