پنج شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

عدم برگزاری جلسات خانم نویدی در تاریخ ۱۲ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای پیروز در تاریخ ۱۱ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای نیکزاد در تاریخ ۱۱ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای میرزاد زارع در تاریخ ۱۲آبان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس اندیشه اسلامی(۱) آقای رحمانی در ساعت ۱۷- ۱۵ مورخ ۱۱ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای موسوی فر در تاریخ ۱۱ آبان

ادامه مطلب
بالا