سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۹

عدم برگزاری جلسات درس خانم ذرات در تاریخ ۳۰ مهر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس دکتر پیروز در تاریخ ۳۰ مهر

ادامه مطلب

اطلاعیه گروه بندی دانشجویان درس سمینار (گروه مدیریت مهندسی و مدیریت صنعتی) اقای دکتر آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم غزاله حیدری در تاریخ ۱آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای پوررضا در تاریخ ۱آبان

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۸۱

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۸۱

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل مقطع کارشناسی ارشد ورودی۹۸۱

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس خانم ترمه موسوی در تاریخ ۳۰ مهر

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۳آبان۹۸

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس خانم علیزاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس آقای عطائی

ادامه مطلب
بالا