پنج شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹

عدم تشکیل کلاس جناب آقای هجرتی

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه خودشناسی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس آقای اسماعیل زاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات در س سرکار خانم محبعلی زاده

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع در روز جمعه مورخ 27 اردیبهشت 98

ادامه مطلب

اطلاعیه جلسه توجیهی درس پژوهش رشته روانشناسی خانم پورآقا

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم سلیم زاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای بازدید وحدتی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه درس استاد تقی زاده خواه چهارشنبه 25 اردیبهشت

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس اندیشه اسلامی 1 آقای هجرتی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس جناب آقای زاهدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات در س آقای صاحبی

ادامه مطلب
بالا