شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

عدم برگزاری جلسه درس آقای کیهانی ساعت 15،30 در تاریخ 9 اردیبهشت

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس آقای معصومی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس خانم ملک مطیعی

ادامه مطلب

عدم تشکیل جلسات کلاس درس جناب دکتر آوخ

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی خانم دکتر فریدی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای یعقوب نیا

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای رهبر در تاریخ 4 اردیبهشت

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم پورسهیلی در تاریخ 4اردیبهشت

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی -مدیریت استراتژیک ورودی 971

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی -بازرگانی بین الملل ورودی 971

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان دروس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته و مدیریت تبلیغات و برند آقای دکتر خداداد حسینی

ادامه مطلب

اطلاعیه جلسه توجیهی درس پژوهش رشته روانشناسی خانم آذریان در تاریخ 5 اردیبهشت

ادامه مطلب
بالا