پنج شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹

عدم برگزاری جلسات درس استاد عموئی چهارشنبه 11اردیبهشت

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد صفائی چهارشنبه 11اردیبهشت

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس جناب آقای مهدوی فر در روز سه شنبه

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس استاد غرایاق زندی چهارشنبه 11اردیبهشت

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک مقطع کارشناسی ارشد ورودی 962

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته آقای دکتر احمدی در روز پنجشنبه مورخ 12 اردیبهشت 98

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس متون تخصصی به زبان انگلیسی آقای دکتر عسکری پور در روز جمعه مورخ 13اردیبهشت 98

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته آقای دکتر رضائی کلیدبری در روز پنجشنبه مورخ 12 اردیبهشت 98

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی جناب آقای دکتر نوربخش در روز جمعه مورخ 13اردیبهشت 98

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس درس سمینار آقای دکتر آذر در روز پنجشنبه مورخ 12 اردیبهشت 98

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر آذر در روز پنجشنبه و جمعه مورخ 12 و 13 اردیبهشت 98

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس جناب آقای موسوی فر در روز سه شنبه

ادامه مطلب
بالا