سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان درس طرح معماری 1 (ورودی 962) و طرح معماری 2 (ورودی 961) استاد آقای دکتر علیرضایی-زمان تحویل پروژه

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع در روز پنجشنبه مورخ 2 اسفند 97

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس درس سمینار آقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ 3 اسفند 97

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس تحلیل آماری آقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ 3 اسفند 97

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای دکتریوسفی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای قربانزاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس خانم کریمیان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم فکوری

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس دکتر ستوده مورخ 27 بهمن ماه 97

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس خانم چهره

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس خانم عاشوری

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر نظریان در تاریخ 25 بهمن 97

ادامه مطلب
بالا