دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

عدم برگزاری جلسات استاد ارجمندی روزهای شنبه و یکشنبه ۱ و ۲ دی ماه ۹۷

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای تقی زاده در روز پنجشنبه مورخ ۲۹ آذر ۹۷

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم ذرات در تاریخ ۱ دی ۹۷

ادامه مطلب

«برگزاری سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار» ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاسهای خانم روشن بخت چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس آقای اسماعیل زاده چهارشنبه ۲۸آذر ۹۷

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه پایگاه داده ها آقای رفیع زاده-امتحان عملی در تاریخ ۱ دی ۹۷

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس سمینارآقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۳۰ آذر۹۷

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر پوراسدی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر ۹۷

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی (۲) آقای عاشقی – امتحان عملی در تاریخ ۴ دی ۹۷

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاسهای خانم فرجاد چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای میرباقری مورخ ۲۷ آذر ۹۷

ادامه مطلب
بالا