شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

فراخوان عضویت دانشجویان در کانون فرهنگی هنری (تئاتر) موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس آقای مغرور پرکار مورخ 20 آبان 97

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس خانم آصف مورخ 20 آبان 97

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای محمدولی صادقی مورخ 22 آبان 97

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای سعید میرزایی مورخ 22 آبان 97

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای حمیدرضا رضائی در تاریخ 21آبان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس تحقیق در عملیات 1 آقای حبیبی ماچیانی مورخ 20 آبان 97

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای طبائی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم مبرهن مورخ 20 آبان 97

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه درس طراحی معماری 4 خانم فرزانه اسدی در تاریخ 19 آبان

ادامه مطلب

نمایشگاه تازه های کتاب

ادامه مطلب

برگزاری نشست تحلیل فیلم توسط انجمن علمی گروه روانشناسی

برگزاری نشست تحلیل فیلم توسط انجمن علمی گروه روانشناسی نشست تحلیل فیلم “Brothers” توسط انجمن علمی روانشناسی و با حضور استاد محترم موسسه، سرکار خانم بالازاده ، برگزار گردید.  

ادامه مطلب
بالا