پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

قابل توجه علاقه مندان به ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد سال 1397

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای مظلوم مورخ 27 آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای محمد حبیبی شنبه 26 آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه آقای پیمان انصاری شنبه 26 آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه آقای آقاجانی شنبه 26 آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای مهران مهردوست شنبه 26 آبان

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر شبگو منصف در تاریخ 25 آبان 97

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس درس حقوق تجارت در روز شنبه مورخ 26 آبان 97

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه آقای اسماعیل زاده مورخ 23 آبان 97

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس ریاضی گسسته خانم نیرومند چهارشنبه 23 آبان

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر پوراسدی در تاریخ 24 و 25 آبان97

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلیه کلاس های روز جمعه مورخ 25 آبان 97

ادامه مطلب
بالا