سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

عدم برگزاری جلسات خانم مبرهن در تاریخ ۷آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای طبائی

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس آقای احمدزاده

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس درس اصول حسابداری(۲) آقای دکتر یوسفی

ادامه مطلب

معرفی به استاد۹۷۱

معرفی به استاد۹۷۱ برای دریافت فایل معرفی به استاد    اینجا   کلیک کنید . برای دریافت فایل معرفی به استاد    اینجا   کلیک کنید .

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس آقای هجرتی شنبه ۵ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه حقوق تجارت آقای دکتر یوسفی شنبه ۵ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه خانم رضایی شنبه ۵ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسه آقای شفیعی شنبه ۵ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات سرکار خانم آقائی در تاریخ ۵ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای شریفی شنبه ۵ آبان

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر اکبری در تاریخ ۳ آبان ۹۷

ادامه مطلب
بالا