دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

کلاس توجیهی درس پروژه آقای رحمتی زاده

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم اسماعیل زاده

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای رهبر در تاریخ 27 فروردین

ادامه مطلب

معرفی به استاد 962

برای دانلود فایل PDF  اینجا کلیک کنید .

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای دکتر پیروز در تاریخ 26 فروردین

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم بابایی در تاریخ 26 فروردین

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه خانم حسن پور

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس پروژه آقای رفیعی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی (کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی حسابداری) گروه 2 خانم صدیقی

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر آذر در روز جمعه مورخ 24 فروردین 97

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات درس خانم پورآقا مورخ 22 فروردین 97

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس های دکتر آذر در روز جمعه مورخ 24 فروردین 97

ادامه مطلب
بالا