جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

عدم برگزاری جلسات خانم مبرهن در تاریخ 8 آذر

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر علیرضایی در روز پنجشنبه مورخ 9 آذر96

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم چهره در تاریخ 8 آذر 96

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم محمدپور در تاریخ 5 آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای هجرتی در تاریخ 5 آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای ارجمندی در تاریخ 4 آذر

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس مدیریت مالی استراتژیک آقای دکتر طاهری در روز جمعه مورخ 3 آذر 96

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس اخلاق و احکام کسب و کار آقای دکتر طاهری در روز جمعه مورخ 3 آذر96

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای کشتکار

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس کارآموزی آقای دکتر رمضانیان- گروه کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس های دکتر آذر در روز جمعه مورخ 17 آذر96

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات خانم دهلوی نژاد در تاریخ 1 آذر

ادامه مطلب
بالا