چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

عدم برگزاری جلسات خانم مبرهن در تاریخ ۸ آذر

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر علیرضایی در روز پنجشنبه مورخ ۹ آذر۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم چهره در تاریخ ۸ آذر ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم محمدپور در تاریخ ۵ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای هجرتی در تاریخ ۵ آذر

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای ارجمندی در تاریخ ۴ آذر

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس مدیریت مالی استراتژیک آقای دکتر طاهری در روز جمعه مورخ ۳ آذر ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس درس اخلاق و احکام کسب و کار آقای دکتر طاهری در روز جمعه مورخ ۳ آذر۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای کشتکار

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس کارآموزی آقای دکتر رمضانیان- گروه کارشناسی ناپیوسته حسابداری

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس های دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۱۷ آذر۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات خانم دهلوی نژاد در تاریخ ۱ آذر

ادامه مطلب
بالا