چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر اسماعیل پور در روز پنجشنبه مورخ ۴آبان۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات خانم ناهید بابایی در تاریخ ۳ آبان

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک (ورودی نیمسال اول ۹۵)

ادامه مطلب

عدم برگزاری کلاس توجیهی کارآموزی آقای دکتر رمضانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶-۰۸-۰۳

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری کلاس توجیهی درس پروژه رشته کامپیوتر مقطع کاردانی پیوسته آقای رفیع زاده در تاریخ ۴ آبان

ادامه مطلب

اطلاعیه کلاس توجیهی کارآموزی دانشجویان کاردانی حسابداری بازرگانی( استاد خانم صدیقی)

ادامه مطلب

اطلاعیه تشکیل کلاس های دکتر آذر در روز جمعه مورخ ۵ آبان۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات خانم خدادادی در تاریخ ۳ آبان

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت مهندسی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت مهندسی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵

ادامه مطلب

اطلاعیه جلسه توجیهی درس کارآموزی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی معماری- گروه خانم مهندس سلیمانی

ادامه مطلب

اطلاعیه تغییر ساعت کلاس درس روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری دانشجویان رشته مدیریت منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد

ادامه مطلب
بالا