چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

عدم برگزاری جلسات خانم داددهشی در تاریخ ۱۰ آبان

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۶ (رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته)

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون دوره های کاردانی نظام جدید (رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی درمقطع کاردانی پیوسته) ســال ۱۳۹۶

ادامه مطلب

کلاس توجیهی درس کارآموزی آقای صادقی

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل جلسات درس خانم بابایی مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای مغرورپرکار مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات درس آقای دکتر پیروز مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری جلسات درس آقای مهر دوست مورخ ۸ آبان ۹۶

ادامه مطلب

اطلاعیه درگذشت پدر گرامی جناب آقای دکتر رمضانیان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای کریمی پاشاکی در تاریخ ۷ آبان

ادامه مطلب

عدم برگزاری جلسات آقای پیمان انصاری در تاریخ ۷ آبان

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس های آقای دکتر اکبری در روز پنجشنبه مورخ۴ آبان۹۶

ادامه مطلب
بالا