جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

زمانبندی جدید انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

اطلاعیه

ادامه مطلب

اطلاعیه در خصوص انجام انتخاب واحد دانشجویان در روز شنبه مورخ ۹ بهمن ۹۵

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمانبندی مراجعه دانشجویان پذیرفته شده در مرحله ی تکمیل ظرفیت ورودی بهمن ماه سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ جهت انتخاب واحد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس پروژه آقای اخوان

به اطلاع دانشجویان این گروه می رساند کلاس توجیهی در خصوص درس پروژه آقای اخوان در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ساعت ۹ صبح جهت بررسی فصل های پروژه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس تحلیل فضاهای شهری استاد آقای خندان

زمان تحویل پروژه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹  ساعت ۱۲ ظهر در آتلیه (۲) می باشد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد خانم داددهشی

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته ی معماری و عمران

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان حضور آقای زمردی جهت بررسی حضوری اعتراضات

اطلاعیه

ادامه مطلب

نکات مهم در خصوص مقالات استخراج شده از پایان نامه های کارشناسی ارشد

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس آسیب شناسی روانی (۲)

اطلاعیه

ادامه مطلب

زمان و ساعت امتحانات لغو شده روز سه شنبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵

اطلاعیه

ادامه مطلب
بالا