پنج شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۵

دانشجویان محترم ورودی سال ۱۳۹۵ آزمون کاردانی فنی و حرفه ای ضمن تبریک قبولی در موسسه آموزش عالی راهبردشمال، به اطلاع می رساند تاریخ ثبت نام در روزهای شنبه ۹۵/۶/۲۰ و یکشنبه ۹۵/۶/۲۱ و سه شنبه ۹۵/۶/۲۳ می باشد. مدارک مورد نیاز

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۵

دانشجویان محترم ورودی سال ۱۳۹۵ آزمون کارشناسی ناپیوسته ضمن تبریک قبولی در موسسه آموزش عالی راهبردشمال، به اطلاع می رساند تاریخ ثبت نام در روزهای شنبه ۹۵/۶/۲۷ و یکشنبه ۹۵/۶/۲۸  و دوشنبه ۹۵/۶/۲۹ می باشد. مدارک مورد نیاز

ادامه مطلب

زمانبندی حذف و اضافه و انتخاب واحد دانشجویان جامانده در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵

بدینوسیله به اطلاع می رساند به دلیل تداخل زمان ثبت نام ورودی های جدید با زمانبندی حذف و اضافه، تاریخ حذف  و اضافه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ برای کلیه رشته ها به ترتیب ذیل تغییر یافت. اطلاعیه

ادامه مطلب

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجویان کارشناسی ارشد تمامی رشته ها

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۵

دانشجویان محترم ورودی سال ۱۳۹۵ آزمون کاردانی فنی و حرفه ای ضمن تبریک قبولی در موسسه آموزش عالی راهبردشمال، به اطلاع می رساند تاریخ ثبت نام در روزهای شنبه ۹۵/۶/۲۰ و یکشنبه ۹۵/۶/۲۱ و سه شنبه ۹۵/۶/۲۳ می باشد. مدارک مورد نیاز

ادامه مطلب
بالا