سه شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعتبار موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی مشابه دانشگاههای دولتی

دانشـگاهها و موسـسه های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی بـا اخـذ مجـوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسـیس وشـیوه پذیرش دانشـجو در این موسـسات مانند دانشـگاههای دولتی از طریق آزمون سراسری و برنامه آموزشی و درسی آنان مطابق سایر مراکز آموزش عالی کشور با تأئیـد شوری عـالی برنـامه ریزی انجـام می پـذیرد. لـذا دانش آموختگان این موسـسات بی تردیـد از اعتباری مشابه دانشگاههای دولتی برخوردار بوده و مورد تایید وزارت متبوع می باشند. بر این اساس به کارگیری وجـذب دارنـدگان مـدارک دانش آموختگی این موسـسات – با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی – بلامانع است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا